Blauwe Vogels

Groepsfoto
Scouting St. Stephanus Martina wil scouting graag toegankelijk maken voor iedereen. Dit betekent dat wij scouting ook aan kinderen met een verstandelijke beperking willen aanbieden.

Blauwe Vogels is bestemd voor kinderen die ten gevolge van hun beperking te veel belemmering ondervinden om mee te draaien in een reguliere groep binnen onze vereniging. Kinderen in de leeftijd van 8 – 14 jaar die een vergrote behoefte aan structuur hebben en zindelijk en zelfredzaam zijn, kunnen zich aanmelden bij deze groep. De diversiteit aan beperkingen, achtergronden en mogelijkheden is groot. Ons streven is om zoveel mogelijk kinderen te kunnen laten deelnemen. Door middel van een intakegesprek bekijken we per individu, samen met ouders/verzorgers, of het kind past binnen de Blauwe Vogel groep.

Het uitgangspunt is dat elke ‘Blauwe Vogel’ als individu wordt benaderd met zijn of haar specifieke mogelijkheden en beperkingen. Het plezier van alle kinderen staat voorop. Daarnaast vinden we het van belang een veilige omgeving te creëren waarin alle kinderen zichzelf kunnen en durven zijn. Vanuit deze positie kunnen de kinderen gaan exploreren en ontdekken.

In principe bieden we de Blauwe Vogels dezelfde programma’s aan als andere groepen binnen de vereniging. Zowel binnen als buiten en zo gewoon mogelijk. Uiteraard worden programma’s aangepast als dat wenselijk blijkt te zijn. Belangrijke elementen bij de programma’s zijn een groeiende zelfstandigheid. De activiteiten van een scout vinden vaak plaats in de natuur. Op het programma staan veel bos- en buitenspelen. Bij het maken van het programma wordt rekening gehouden met de jaarlijks terugkerende thema’s, zoals Sinterklaas, Kerst en Pasen. Indien mogelijk gaan we jaarlijks met de groep op kamp.

De contributie is voor alle leden binnen de vereniging gelijk. Voor aanmeldingen, of wanneer u vragen heeft, kunt u mailen naar: blauwevogels@scouting-stephanusmartina.nl. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen wordt de exacte startdatum bepaald.